Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

EXCLUSIEVE FOTOGRAAF

De Fotograaf is, samen met alle vertegenwoordigers, werknemers en/of assistenten, de exclusieve fotograaf die door de Opdrachtgever wordt belast met het maken van een fotoreportage van het Huwelijk. Familie en vrienden mogen foto’s nemen tijdens het Huwelijk, op voorwaarde dat ze de Fotograaf niet hinderen en geen foto’s nemen van personen die poseren voor de fotograaf.

VOORSCHOT EN BETALING

Bij de ondertekening van deze Overeenkomst zal de Opdrachtgever een voorschot van 1/3 van het totaalbedrag op de bestelbon (het “Voorschot”) betalen om de hierin beschreven Diensten en Producten te reserveren. Het Voorschot wordt niet terugbetaald, is geen aanbetaling en is vereist om een datum te reserveren in de agenda van de Fotograaf. Bij ondertekening van deze Overeenkomst zal het Voorschot afgetrokken worden van het totaal verschuldigde bedrag. Het totaalbedrag moet volledig betaald zijn tegen de datum die vermeld wordt op de Pagina van de Diensten en Producten. Bij laattijdige betaling door de Opdrachtgever zal een schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag gefactureerd worden aan de Opdrachtgever.

UITSTEL

De Opdrachtgever erkent dat de Fotograaf schade ondervindt ingeval het Huwelijk wordt uitgesteld. De Opdrachtgever zal de Fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte brengen om de schade te beperken. Ingeval van uitstel moet een nieuw contract opgesteld worden. Als de nieuwe datum beschikbaar is en de Fotograaf de originele Huwelijksdatum kan omboeken binnen een periode van 1 jaar na de oorspronkelijke huwelijksdatum, blijven alle reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen, inclusief het Voorschot, als krediet staan. Indien de Fotograaf de originele Huwelijksdatum echter niet kan omboeken en de Fotograaf niet beschikbaar is voor de nieuwe datum, leidt het uitstel tot een annulering en zijn de bepalingen van “Annulering” in deze Overeenkomst van toepassing. Als de nieuwe datum niet beschikbaar is en de Fotograaf de originele Huwelijksdatum dus niet kan omboeken, zal de Fotograaf het Voorschot niet terugbetalen, maar alle andere door de Opdrachtgever betaalde bedragen in het kader van deze Overeenkomst zullen dienen als krediet voor het nieuwe contract.

ANNULERING

De Opdrachtgever begrijpt dat de Diensten die Philippe Swiggers Photography levert uniek zijn, en dat Philippe Swiggers Photography lang voor de Huwelijksdatum regelingen treft om die Diensten te leveren. Als de Opdrachtgever het Huwelijk annuleert, ondervindt Philippe Swiggers Photography daar schade van, en de omvang van die schade is moeilijk om in te schatten. Onderstaande annuleringsvergoedingen vormen een schadevergoeding voor Philippe Swiggers Photography indien de Opdrachtgever het contract niet naleeft. De Opdrachtgever moet Philippe Swiggers Photography zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de annulering, schriftelijk op Schillekensberg25, 3460 Bekkevoort of via e-mail. De Opdrachtgever dient een Annuleringsverklaring te ondertekenen die zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, terug naar de Fotograaf moet worden gestuurd.

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de Opdrachtgever het Huwelijk annuleert, ongeacht de reden voor de annulering:
Indien de Opdrachtgever het Huwelijk minder dan dertig (30) dagen voor de Huwelijksdatum annuleert, dient de Opdrachtgever 100% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze Overeenkomst te betalen, inclusief diensten, producten en vergoedingen. De Fotograaf zal het Voorschot niet terugbetalen.
Indien de Opdrachtgever het Huwelijk minder dan negentig (90) dagen voor de Huwelijksdatum annuleert, dient de Opdrachtgever 50% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze Overeenkomst te betalen, inclusief diensten, producten en kosten. De Fotograaf zal het Voorschot niet terugbetalen.
Indien de Opdrachtgever het Huwelijk meer dan negentig (90) dagen voor de Huwelijksdatum annuleert of uitstelt, begrijpt de Opdrachtgever dat de Fotograaf het Voorschot niet zal terugbetalen.

AUTEURSRECHT EN FOTOMATERIAAL

Het auteursrecht van alle foto’s die in het kader van deze Overeenkomst worden gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot de bestanden in hoge resolutie zoals hieronder beschreven, berust bij Philippe Swiggers Photography, en alle rechten zijn voorbehouden, behalve de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden verleend, blijven voorbehouden aan Philippe Swiggers Photography. Indien de Opdrachtgever en de Fotograaf tot een akkoord komen om de digitale bestanden te kopen, behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de originele bestanden te behouden, en het auteursrecht van die bestanden berust bij Philippe Swiggers Photography.

PRINT RELEASE EN REPRODUCTIE

Philippe Swiggers Photography zal de bestanden in hoge resolutie (“Bestanden”) aan de Opdrachtgever bezorgen wanneer deze zijn afgewerkt. De Opdrachtgever mag extra kopieën maken van de bestanden, maar enkel voor naaste familieleden. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om een backup te maken van de Bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de Bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de bestanden. Extra of nieuwe kopieën van de bestanden kosten €250,00 per set.

Bij levering van de Bestanden is Philippe Swiggers Photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de Bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden.

Bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de Opdrachtgever de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto’s te reproduceren, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De Opdrachtgever zal de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €250,00 aangerekend per kopie per foto. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. 

De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om een foto te gebruiken voor een bericht in de krant, op voorwaarde dat de krant Philippe Swiggers Photography vermeldt. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk als de krant dat weigert of vergeet te doen.

SOCIALE MEDIA

Deze clausule heeft betrekking op alle sociale media, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en blogs. Philippe Swiggers Photography geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De Opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de Fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.philippeswiggers.be. Alle foto’s die door de Fotograaf gemaakt worden voor de Opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de Fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

QUITCLAIM

Als fotograaf zijn wij genoodzaakt om reclame te maken van onze diensten om in de markt te kunnen blijven staan t.o.v. de concurrentie. Daartoe heeft Philippe Swiggers Photography het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door de Fotograaf te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. De Opdrachtgever stemt in met dit gebruik.

STANDAARD PRIJSLIJST

De prijzen in deze Overeenkomst zijn gebaseerd op de Standaard Prijslijst van Philippe Swiggers Photography. De Opdrachtgever begrijpt dat de Standaard Prijslijst regelmatig wordt aangepast. Toekomstige bestellingen van Producten zullen verrekend worden tegen de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Het totaal verschuldigde bedrag in het kader van deze Overeenkomst kan voor de Huwelijksdatum veranderen, als de Opdrachtgever bijkomende Diensten of Producten bestelt.

BEWERKING

Proefdrukken worden individueel bewerkt om kleur, contrast en/of tint aan te passen, en om te zetten in zwart-wit (indien van toepassing). De proefdrukken worden gebruikt voor online proofing, digitale negatieven en de bestanden in hoge resolutie van de Opdrachtgever. Beelden die worden bewerkt voor afdrukken worden verder bewerkt met verschillende technieken om kwaliteitsafdrukken te creëren. Mogelijke bewerkingen die de Fotograaf kan doen zijn: realistisch retoucheren, vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren, storende elementen verwijderen, enz. Beelden die bewerkt worden voor afdrukken worden gebruikt voor trouwalbums, fotoalbums, afdrukken, doeken en vergrotingen. Indien de Opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: verdwaalde haren verwijderen, hoofden verwisselen, uitvloeien, kleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden.

ARTISTIEKE VRIJHEID

Philippe Swiggers Photography krijgt volledige artistieke vrijheid voor de geposeerde foto’s en gebruikte locaties. De Fotograaf zal niet aansprakelijk gehouden worden als er niet genoeg tijd is voor een volledige reportage door de volgende redenen: Bruid, Bruidegom of genodigden die niet op tijd zijn; genodigden of familieleden die niet beschikbaar zijn voor een geposeerde foto; als het Huwelijk uitloopt of als er op de locatie van het Huwelijk beperkingen gelden wat betreft fotografie. De Opdrachtgever begrijpt dat de Fotograaf geen “shot list” hanteert voor het nemen van foto’s tijdens het Huwelijk. Het handelsmerk van Philippe Swiggers Photography is een niet-geposeerde, journalistieke benadering van momenten in realtime. Lange lijsten en vele verzoeken van de Opdrachtgever of genodigden voor geposeerde foto’s beperken de mogelijkheid om foto’s te nemen van spontane momenten. De Opdrachtgever erkent dat de Opdrachtgever voorbeelden heeft gezien van huwelijksfoto’s en begrijpt dat Philippe Swiggers Photography foto’s van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor het Huwelijk van de Opdrachtgever.

ARCHIVERING

Philippe Swiggers Photography zal de bestanden van de Verlovingssessie en/of Bruidssessie tot zes (6) maanden na de sessie bewaren. Vanaf zes (6) maanden na de sessie is Philippe Swiggers Photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.

ONLINE GALERIJ EN BESTELLEN

Alle foto’s van sessies in deze Overeenkomst, zoals beschreven in de Pagina van de Diensten en Producten, zullen online ter beschikking gesteld worden van de Opdrachtgever via de client login op de website van de Fotograaf. De Opdrachtgever mag verwachten dat foto’s voor individuele sessies ongeveer vier (4) weken na de sessie beschikbaar zullen zijn. Foto’s van het Huwelijk zullen zestien (1) weken na het Huwelijk beschikbaar zijn. Foto’s van het Huwelijk zullen online vier (4) maanden beschikbaar blijven.

Zoals eerder gemeld is Philippe Swiggers Photography bij levering van de Bestanden niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de Bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden.

VERZENDING EN ADMINISTRATIE

Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de Opdrachtgever proefdrukken, afdrukken, albums, digitale negatieven, enz. niet kan ophalen in de studio van Philippe Swiggers Photography. Items die naar de studio worden verzonden, kunnen opgehaald worden op: Schillekensberg 25, 3460 Bekkevoort. 

REIS- EN HOTELKOSTEN

Verplaatsing binnen honderd (100) km van Leuven is inbegrepen in de pakketprijs. Verplaatsingen van meer dan honderd (100) km van Leuven moeten vóór ondertekening van deze Overeenkomst besproken en overeengekomen worden tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet een hotelovernachting voorzien, naast de kosten voor de Diensten, voor alle huwelijken die voor 9u. starten, en/of eindigen na 24u. als de locatie meer dan anderhalf (1,5) uur verwijderd is van Bekkevoort. Het team van de Fotograaf heeft één (1) kamer nodig in een hotel vlakbij de locatie van de receptie.

ZIEKTE EN LEED

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Philippe Swiggers Photography de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van Philippe Swiggers Photography, zal de verantwoordelijkheid van Philippe Swiggers Photography tegenover de Opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal Philippe Swiggers Photography trachten een vervangende fotograaf te regelen, mits goedkeuring van de Opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de Opdrachtgever, zal het geld dat al aan Philippe Swiggers Photography werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. De Opdrachtgever zal niet verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de bedragen die in deze Overeenkomst overeengekomen zijn. Als Philippe Swiggers Photography geen vervanger kan voorzien, worden alle bedragen die aan Philippe Swiggers Photography betaald zijn, terugbetaald aan de Opdrachtgever, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die al geleverd zijn (portretsessies, enz.).

De Opdrachtgever en Philippe Swiggers Photography nemen beiden de risico’s en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de Fotograaf. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp of ongeluk terwijl Philippe Swiggers Photography op weg is naar het Huwelijk, waardoor de Fotograaf verhinderd is om de Diensten van deze Overeenkomst te leveren, zal de Fotograaf aan de Opdrachtgever alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze Overeenkomst betaald zijn, met uitzondering van de helft van het Voorschot.

VARIA

Deze Overeenkomst behelst het volledige akkoord tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle mondelinge of schriftelijke communicaties, verklaringen, afspraken of overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door Fotograaf, Bruid en Bruidegom. Een aanpassing aan deze Overeenkomst zal niet resulteren in een vermindering van de totaalprijs. De tussentitels zijn louter ter referentie en zijn niet bedoeld om de tekst van een paragraaf te beperken of definiëren. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan worden ondertekend in meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar afzonderlijk beschouwd wordt als een origineel, en die gezamenlijk één en hetzelfde document vormen. Dit contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. De Opdrachtgever en de Fotograaf komen overeen dat de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele juridische geschillen.

VRIJWARING

De Bruid en Bruidegom vrijwaren de Fotograaf voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-naleving van de Overeenkomst door de Bruid en Bruidegom.

De Fotograaf vrijwaart de Bruid en Bruidegom voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-nalevering van de Overeenkomst door de Fotograaf.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Fotograaf zal alles in het werk stellen om in het kader van deze Overeenkomst bevredigende foto’s te maken en leveren. Philippe Swiggers Photography kan mogelijk levering van specifiek gevraagde foto’s niet garanderen door factoren waarop Philippe Swiggers Photography geen invloed heeft. Het is mogelijk dat de Fotograaf beperkt wordt door richtlijnen of regels van de ceremoniemeester, de locatie van de ceremonie of de locatie van de receptie. De Opdrachtgever begrijpt dat Philippe Swiggers Photography zich zal houden aan zulke richtlijnen of regels. De Opdrachtgever begrijpt ook dat een huwelijk een oncontroleerbaar evenement is en dat door een hoeveelheid aan factoren, zoals het weer, het beschikbare licht en de bereidheid en beschikbaarheid van personen, Philippe Swiggers Photography de levering van specifiek gevraagde foto’s niet kan garanderen. Als de Fotograaf er niet in slaagt om een bepaalde foto te produceren, zal dat niet beschouwd worden als schending van de Overeenkomst. Indien de Fotograaf de Overeenkomst niet kan uitvoeren door brand, ongeval, overmacht of een andere reden buiten de wil van de Fotograaf, zal Philippe Swiggers Photography alle bedragen terugbetalen aan de Opdrachtgever, inclusief Voorschot, en zal de Fotograaf verder geen verplichting meer hebben met betrekking tot deze Overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens ingeval fotografisch materiaal beschadigd raakt tijdens bewerking, verloren gaat door een defect van camera, geheugenkaart of ander medium, verloren gaat in de post, of op elke andere wijze verloren of beschadigd raakt zonder dat de Fotograaf schuld treft.

De aansprakelijkheid van de Fotograaf in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf
De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Fotograaf de Overeenkomst niet
eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf.

Inspired?
Let's get in touch